7 Qershor, 2020

Bëhu me veturë të re përmes kampanjës më të mirë në vend!

Shield Brokers në bashkëpunim me partnerët Banka Ekonomike, Porsche Kosova dhe Kompania e sigurimeve SIGURIA lanson kampanjën më të re për blerje të veturës përmes lizingut të Bankës Ekonomike.

Të gjitha shërbimet e regjistrimit, taksa komunale, pagesat në qendër të regjistrimit, lëshimi i policës së sigurimit etj. përfundohen nga Shield Brokers.

Start & GO! 🚗 ⬇️
▫️Veturë e re prej 8.90 Euro/në ditë
▫️Kasko – FALAS për vitin e parë
▫️Regjistrimi i parë dhe TPL – FALAS
▫️Mundësi që pagesën ta filloni pas 3 muajve!
▫️Norma vjetore e interesit: duke filluar nga 5.99%
▫️Norma efektive e interesit: 6.53%
▫️Shpenzimet administrative: 1%
▫️Afati i kredisë: deri në 6 vite

Më shumë: https://bit.ly/3eMdVEK